H. C. Andersen

Hans Christian Andersen föddes den 2 april 1805 på Fyn i Odense, Danmark, och dog den 2 augusti 1875 i Köpenhamn.

Han skrev sagor, romaner, reseberättelser, dikter, teaterpjäser och en självbiografi. Mest känd är han för sina sagor (152 st), som finns översatta till fler än 100 språk.

Många har skrivit om H.C. Andersens liv, både han själv och andra, och det finns delar av hans liv som historieskrivarna är oense om. Levnadsteckningen nedan är dock accepterad av de flesta forskare.

Andersen kom från fattiga förhållanden; pappan var skomakare och mamman städerska. Han blev tidigt faderlös och saknade även lekkamrater. I sin ensamhet läste han eller hängav sig åt sina fantasier, som han visualiserade i dockteaterns form. Mamman ville att han skulle bli skräddare, men Andersen drogs till teatern. Efter konfirmationen sägs det att han gick hela vägen från Odense till Köpenhamn för att pröva lyckan som skådespelare eller sångare i huvudstaden. Men han hade ingen lycka på scen, inte heller fick hans första litterära försök något gehör.

Vänner till Andersen skaffade honom ett stipendium, så att han skulle kunna börja studera. När han var 17 år började han i en skola för 12-åringar. Han var lång och klumpig och mobbades av såväl de yngre eleverna som av rektorn. Efter examen, 1828, började han skriva och ge ut böcker som gick hem hos läsarna, men inte kritikerna. 1833 fick han ett stipendium för en resa i Europa som betydde mycket för hans fortsatta utveckling.

1835 kom sedan genombrottet med reseromanen Improvisatören. Samma år utkom de första sagorna i samlingen "Eventyr fortalte for Børn" (1835-42), som tar sin utgångspunkt i folksagan både vad gäller motiv och struktur. Andersen är den förste store skaparen av konstsagan, vilken - till skillnad mot folksagan - har en namngiven upphovsman.

30 år gammal var Andersen Danmarks mest lästa författare; en berömmelse som spred sig och medförde att han fick göra resor över hela världen. 1844 utkom de första sagorna i samlingen Nye Eventyr (1844-48), som bland annat innehöll Den fula ankungen. Sagan om den fula ankungen som blir till svan, anses handla om honom själv.

Stoff hämtade han i första hand från sin egen fantasi. En del är inspirerat av gamla sagor och sägner samt av berättare som bröderna Grimm och Charles Dickens. Allt han skriver präglas dock av hans personliga stil, som utmärks av genial fantasi, vemod, humor, enkelhet och åskådlighet. Den så kallade "andersenska" prägeln.

Andersen anses vara den förste som skrivit direkt för barn. Han rör sig med föremål och begrepp ur deras värld och besjälar djur och saker. Barnspråket är upphöjt till raffinerad konst och vädjar såväl till barnets fantasi som den vuxnes erfarenhet.

Liksom folksagorna präglas innehållet i Andersens sagor av tron på det godas seger. Andersen var i hela sin diktning påverkad av den romantiska idealistiska filosofi, vars företrädare i Danmark var naturvetaren C.H. Ørsted.

Motiviskt uppvisar hans sagor stor variation. Lillklas & Storklas och Dummerjöns är skämtsagor på folkliga motiv. Kejsarens nya kläder präglas av satir och ironi. I Den lilla sjöjungfrun och Näktergalen framträder Andersens naturromantik. Temat i Näktergalen är konsten som natur visavi det artificiellt tillgjorda. Den lilla flickan med svavelstickorna präglas av medkänsla och socialt patos.

Senare diktare som har följt i Andersens spår är August Strindberg och Selma Lagerlöf.

Som person var Andersen, trots framgångarna, hela sitt liv en ensam och blyg man. Han gifte sig aldrig, men den olyckliga kärleken till sångerskan Jenny Lind, har inspirerat till flera sagor, bland annat ”Näktergalen”.

H.C. Andersenmedaljen är barnlitteraturens främsta utmärkelse och utdelas sedan 1967 vartannat år på diktarens födelsedag den 2 april. På HC Andersenmuseet i Odense finns utförlig information om Andersens liv och verk.

Av enskilda sagor, översatta till svenska, kan nämnas: Dummerjöns, Elddonet, Den fula ankungen, Den lilla flickan med svavelstickorna, Den ståndaktige tennsoldaten, Snödrottningen, Kejsarens nya kläder, Den lilla sjöjungfrun, Näktergalen, Sagan om Tummelisa, Herdinnan och sotaren, Lillklas & Storklas, Prinsessan på ärten, De vilda svanarna, Granen, Svinaherden och Snögubben m fl.

Av det talrika antalet samlingar som finns, kan Sagor och berättelser rekommenderas - en användbar samling ur referenssynpunkt.

Jubileet

I år firas 200-årsminnet av HC Andersens födelse. En mängd arrangemang förbereds i Danmark sedan flera år tillbaka och tanken är officiellt att "så många som möjligt ska få en större och mer nyanserad kännedom om författaren inom och utom landets gränser."

Alla delar av Andersens liv och verk kommer att skärskådas: existentiella tankar, reseberättelser, romanförfattande, sagoberättande, ångest, drömmar och längtan.

Det ska framgå tydligt att HC Andersen var en människa av kött och blod.

Av de arrangemang som planeras i Sverige under året, kan följande nämnas:

Rumle Hammerichs tv-serie "Unge Andersen" (manus Ulf Stark), som handlar om författarens ungdomsår, då han som 18-åring sattes i skola hos den tyranniske rektor Meisling på latinskolan i Slagelse.

Bille Augusts internationella storfilm om H.C. Andersens liv. Han har fått H.C. Andersen-priset för detta arbete, men det är ännu oklart när filmen blir klar.
Cirkus Cirkörs samarbete med danska teater Kaleidoskop i föreställningen "Den lille havfrue" som ibland presenteras med underrubriken "oppe i luften". Skådespelerskan Melinda Kinnaman spelar huvudrollen som får premiär i Köpenhamn men också kommer att visas i Stockholm i sommar.

Barnens bästa sagor

Övrig utgivning

H. C. Andersen

Hans Christian Andersen föddes den 2 april 1805 på Fyn i Odense, Danmark, och dog den 2 augusti 1875 i Köpenhamn.

Han skrev sagor, romaner, reseberättelser, dikter, teaterpjäser och en självbiografi. Mest känd är han för sina sagor (152 st), som finns översatta till fler än 100 språk.

Många har skrivit om H.C. Andersens liv, både han själv och andra, och det finns delar av hans liv som historieskrivarna är oense om. Levnadsteckningen nedan är dock accepterad av de flesta forskare.

Andersen kom från fattiga förhållanden; pappan var skomakare och mamman städerska. Han blev tidigt faderlös och saknade även lekkamrater. I sin ensamhet läste han eller hängav sig åt sina fantasier, som han visualiserade i dockteaterns form. Mamman ville att han skulle bli skräddare, men Andersen drogs till teatern. Efter konfirmationen sägs det att han gick hela vägen från Odense till Köpenhamn för att pröva lyckan som skådespelare eller sångare i huvudstaden. Men han hade ingen lycka på scen, inte heller fick hans första litterära försök något gehör.

Vänner till Andersen skaffade honom ett stipendium, så att han skulle kunna börja studera. När han var 17 år började han i en skola för 12-åringar. Han var lång och klumpig och mobbades av såväl de yngre eleverna som av rektorn. Efter examen, 1828, började han skriva och ge ut böcker som gick hem hos läsarna, men inte kritikerna. 1833 fick han ett stipendium för en resa i Europa som betydde mycket för hans fortsatta utveckling.

1835 kom sedan genombrottet med reseromanen Improvisatören. Samma år utkom de första sagorna i samlingen "Eventyr fortalte for Børn" (1835-42), som tar sin utgångspunkt i folksagan både vad gäller motiv och struktur. Andersen är den förste store skaparen av konstsagan, vilken - till skillnad mot folksagan - har en namngiven upphovsman.

30 år gammal var Andersen Danmarks mest lästa författare; en berömmelse som spred sig och medförde att han fick göra resor över hela världen. 1844 utkom de första sagorna i samlingen Nye Eventyr (1844-48), som bland annat innehöll Den fula ankungen. Sagan om den fula ankungen som blir till svan, anses handla om honom själv.

Stoff hämtade han i första hand från sin egen fantasi. En del är inspirerat av gamla sagor och sägner samt av berättare som bröderna Grimm och Charles Dickens. Allt han skriver präglas dock av hans personliga stil, som utmärks av genial fantasi, vemod, humor, enkelhet och åskådlighet. Den så kallade "andersenska" prägeln.

Andersen anses vara den förste som skrivit direkt för barn. Han rör sig med föremål och begrepp ur deras värld och besjälar djur och saker. Barnspråket är upphöjt till raffinerad konst och vädjar såväl till barnets fantasi som den vuxnes erfarenhet.

Liksom folksagorna präglas innehållet i Andersens sagor av tron på det godas seger. Andersen var i hela sin diktning påverkad av den romantiska idealistiska filosofi, vars företrädare i Danmark var naturvetaren C.H. Ørsted.

Motiviskt uppvisar hans sagor stor variation. Lillklas & Storklas och Dummerjöns är skämtsagor på folkliga motiv. Kejsarens nya kläder präglas av satir och ironi. I Den lilla sjöjungfrun och Näktergalen framträder Andersens naturromantik. Temat i Näktergalen är konsten som natur visavi det artificiellt tillgjorda. Den lilla flickan med svavelstickorna präglas av medkänsla och socialt patos.

Senare diktare som har följt i Andersens spår är August Strindberg och Selma Lagerlöf.

Som person var Andersen, trots framgångarna, hela sitt liv en ensam och blyg man. Han gifte sig aldrig, men den olyckliga kärleken till sångerskan Jenny Lind, har inspirerat till flera sagor, bland annat ”Näktergalen”.

H.C. Andersenmedaljen är barnlitteraturens främsta utmärkelse och utdelas sedan 1967 vartannat år på diktarens födelsedag den 2 april. På HC Andersenmuseet i Odense finns utförlig information om Andersens liv och verk.

Av enskilda sagor, översatta till svenska, kan nämnas: Dummerjöns, Elddonet, Den fula ankungen, Den lilla flickan med svavelstickorna, Den ståndaktige tennsoldaten, Snödrottningen, Kejsarens nya kläder, Den lilla sjöjungfrun, Näktergalen, Sagan om Tummelisa, Herdinnan och sotaren, Lillklas & Storklas, Prinsessan på ärten, De vilda svanarna, Granen, Svinaherden och Snögubben m fl.

Av det talrika antalet samlingar som finns, kan Sagor och berättelser rekommenderas - en användbar samling ur referenssynpunkt.

Jubileet

I år firas 200-årsminnet av HC Andersens födelse. En mängd arrangemang förbereds i Danmark sedan flera år tillbaka och tanken är officiellt att "så många som möjligt ska få en större och mer nyanserad kännedom om författaren inom och utom landets gränser."

Alla delar av Andersens liv och verk kommer att skärskådas: existentiella tankar, reseberättelser, romanförfattande, sagoberättande, ångest, drömmar och längtan.

Det ska framgå tydligt att HC Andersen var en människa av kött och blod.

Av de arrangemang som planeras i Sverige under året, kan följande nämnas:

Rumle Hammerichs tv-serie "Unge Andersen" (manus Ulf Stark), som handlar om författarens ungdomsår, då han som 18-åring sattes i skola hos den tyranniske rektor Meisling på latinskolan i Slagelse.

Bille Augusts internationella storfilm om H.C. Andersens liv. Han har fått H.C. Andersen-priset för detta arbete, men det är ännu oklart när filmen blir klar.
Cirkus Cirkörs samarbete med danska teater Kaleidoskop i föreställningen "Den lille havfrue" som ibland presenteras med underrubriken "oppe i luften". Skådespelerskan Melinda Kinnaman spelar huvudrollen som får premiär i Köpenhamn men också kommer att visas i Stockholm i sommar.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och illustratörer