Björn Ambrosiani

Arkeologen och professorn Björn Ambrosiani har bland annat varit forskningschef på Statens Historiska museum och projektledare för utgrävningarna på Birka. Han har också skrivit faktadelen i barnboken Folket i Birka, en samtidigt fantasieggande och grundligt faktabaserad barnbok om vikingatiden. Boken gjorde Björn Ambrosiani tillsammans med författaren Mats Wahl, som skrivit den inledande skrönan, och tecknaren Sven Nordqvist som illustrerat såväl den berättande som fakta-delen.

Björn Ambrosiani är noga med att framhålla att vi ofta fått en snedvriden bild av vikingatiden. De så kallade vikingarna, som gav sig ut till havs runtom i den då kända världen slogs, brände och rövade, var i klar minoritet, mest att betrakta som sjörövare eller maffiatyper, sin tids värstingar. Det stora flertalet människor under denna tid var fredliga bönder och hantverkare som genom sin utvecklade skeppsteknologi, sin konst och sin handel var oväntat och enastående kulturellt och tekniskt högtstående. Den bilden ligger till grund för beskrivningen av livet i Birka under vikingatiden.

Utgivning

Björn Ambrosiani

Arkeologen och professorn Björn Ambrosiani har bland annat varit forskningschef på Statens Historiska museum och projektledare för utgrävningarna på Birka. Han har också skrivit faktadelen i barnboken Folket i Birka, en samtidigt fantasieggande och grundligt faktabaserad barnbok om vikingatiden. Boken gjorde Björn Ambrosiani tillsammans med författaren Mats Wahl, som skrivit den inledande skrönan, och tecknaren Sven Nordqvist som illustrerat såväl den berättande som fakta-delen.

Björn Ambrosiani är noga med att framhålla att vi ofta fått en snedvriden bild av vikingatiden. De så kallade vikingarna, som gav sig ut till havs runtom i den då kända världen slogs, brände och rövade, var i klar minoritet, mest att betrakta som sjörövare eller maffiatyper, sin tids värstingar. Det stora flertalet människor under denna tid var fredliga bönder och hantverkare som genom sin utvecklade skeppsteknologi, sin konst och sin handel var oväntat och enastående kulturellt och tekniskt högtstående. Den bilden ligger till grund för beskrivningen av livet i Birka under vikingatiden.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och illustratörer