Bonnier Carlsen, 2019-04-03

Foto: Ulla Montan

Annika Thor nomineras till H C Andersen Award

Annika Thor nomineras till H C Anders Award för sitt författarskap och starka röst för barn och ungas mänskliga rättigheter. Priset kallas ofta för barnbokens Nobelpris och består av en medalj och ett diplom. Vinnarna presenteras i samband med IBBYs världskongress.

Ur motiveringen:

 ”När IBBY Sveriges styrelse beslöt att nominera författaren Annika Thor till H C Andersen Award, var hennes starka röst för barn och ungas rätt till behandling utifrån mänsklig värdighet och respekt en starkt bidragande orsak. I sitt författarskap återkommer Thor  till vad det innebär att vara människa och knyter det samman med frågor om identitet och tillhörighet. Den unga människans kamp för att finna en plats i tillvaron är ett ledmotiv. Sökande efter kärlek, och gemenskap men även ensamhet utgör centrala perspektiv. Thors texter bidrar till att rikta uppmärksamheten mot hur samhället behandlar både migrant- och flyktingbarn. I hennes böcker spelar miljön en stor roll. Identitet och tillhörighet skapas av människan i samspel med andra. Med en hudnära realism och insikt i barns sätt att varsebli tillvaron, gestaltar hon, inte minst, hur flyktingar uppfattar sig själva och uppfattas av andra. Hon skildrar upplevelsen  av hur det är att bli betraktad som ett objekt eller att reduceras till en del av en större gruppering utan egen individualitet.”

Om HC Andersen-priset

Hans Christian Andersen Awards instiftades 1956 av IBBY International och delas ut vartannat år till en författare, och sedan 1966 även till en illustratör, vars samlade verk utgör ett värdefullt bidrag till barnlitteraturen. Priset kallas ofta för barnbokens Nobelpris och priset består av en medalj och ett diplom. Vinnarna presenteras alltid i samband med IBBYs världskongress.

Juryn består av 10 personer som är spridda över världen. Det unika med HC Andersen-priset är juryns sammansättning och det internationella perspektivet.

Om IBBY

International Boards on Books for Young People. IBBY Sverige arbetar för att sprida kännedom om svensk barnlitteratur utomlands och introducera utländsk barnlitteratur i Sverige genom IBBYs nätverk i ett 70-tal länder. Mer information hittar du här.