Bonnier Carlsen, 2017-10-16

Årets Våga Vara Snäll-stipendiater

Den 12 oktober, på Gösta Knutssons födelsedag, delades Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium ut på arenan Fyrishov i Uppsala. I år går priset till Lundabyns skola i Götene och till Eva Sandin, tidigare pedagog på Nöbbele förskola i Växjö.

Stipendiet uppmärksammar Pelle Svanslös grundvärderingar om alla människors lika värde och delas ut till personer eller organisationer som på olika sätt jobbat med frågan. Priset delas ut den 12 oktober på Fyrishov i Uppsala och stipendiaterna får dela på årets prisbasbelopp på 44 800 kronor.

Lundabyns skola i Götene tilldelas stipendiet för sitt förtjänstfulla arbete under hösten 2015 när ett stort antal flyktingar anlände till kommunen. Över en natt fördubblades antalet invånare vilket bland annat ställde stora krav på skolan. Såväl personal som elever visade stort engagemang och hjälpte till med att integrera de asylsökande barnen vilket gav en ökad förståelse för utsatta människors situation. Allas lika värde och att våga vara snäll sattes verkligen i centrum här.

– Det känns fantastiskt roligt att vårt arbete uppmärksammats. Genom att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor och omsätta dem i praktiken genom olika aktiviteter, skapade vi medkänsla och samhörighet hos lärare, elever och även föräldrar. Det har gett oss lika mycket som jag tror att det gav de asylsökande barnen, säger Yvonne Lundholm på Lundabyns skola.

Den andra stipendiaten, förskolläraren Eva Sandin från Växjö, får stipendiet för sitt arbetssätt på Nöbbele förskola. Eva har förstått och arbetat med de värderingsgrunder som finns i berättelserna om Pelle Svanslös. Hon har tagit med sig detta arbetssätt ut i naturen där hon utvecklat barnens empatiska förmågor för såväl djur och natur som för andra människor.

– Jag är enormt glad över stipendiet. Genom att lära barn att vara varsamma mot djur och natur blir följden en större empatisk förmåga gentemot andra människor. Att redan tidigt lära barn om allas lika värde läggs grunden för ett bra socialt samspel även i vuxen ålder. I kombination med vårt arbete med Pelle Svanslös har vi nått långt och under de tre år vi jobbat med detta på Nöbbele förskola har vi sett en fantastisk utveckling hos barnen, säger Eva Sandin, som även i sin nya tjänst som förskollärare i Uråsa jobbar vidare med Pelle Svanslös som kreativ modell, inspiratör och förebild.

Juryns motivering till Lundabyns skolas stipendium. 
Vinnaren har, tillsammans med elever och personal, arbetat med en tydlig solidarisk värdegrund för gemenskap och jämlikhet, helt i Pelle Svanslös anda. Dessa värderingar har även använts i praktiken, där barnen själva blivit initiativtagare och där deras perspektiv för andras livsvillkor har utvecklats. Arbetet har gett ett livslångt lärande och har tydligt ökat barnens förståelse för allas lika värde och att våga vara snäll. Tillsammans har detta gjort livet lite bättre för de i nöd samt fått många tidigare. kritiker att ändra inställning.

Juryns motivering till Eva Sandins stipendium
Stipendiaten har genom att använda sig av berättelserna om Pelle Svanslös och hans vänner, på ett kreativt sätt visat med olika modeller och exempel hur angelägna frågeställningar såsom allas lika värde och antimobbning konkret kan introduceras och användas i förskolearbetet. Stipendiaten har även visat att berättelserna om Pelle Svanslös är en naturlig utgångspunkt för teaterverksamhet för förskolebarn, där komplexa frågor kan behandlas på ett stimulerande fantasifullt, enkelt och konkret sätt som kan inspirera andra och därmed leda till en positiv kedjeeffekt.

Fakta Våga Vara Snäll-stipendiet
Pelle Svanslös är så mycket mer än bara en lustig figur: hans grundvärderingar om alla människors lika värde har sedan debuten 1939 varit en genomgående röd tråd i Gösta Knutssons berättelser om honom och hans kamrater. Utifrån detta instiftades Våga Vara Snäll-stipendiet år 2014 av Sagogränd AB, som kontrollerar rättigheterna för Pelle Svanslös. Stipendiet är på ett prisbasbelopp och delas ut till personer, grupper eller organisationer som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns förståelse för allas lika värde. För mer information: www.pellesvanslos.se/stipendiet.

Kontaktuppgifter stipendiater
Yvonne Lindskog, Lundabyns skola, 070-607 30 05, yvonne.lindskog@gotene.se.
Eva Sandin, 070-385 10 35, sandin.eva@gmail.com.

Kontaktuppgift Våga Vara Snäll-stipendiet och Sagogränd AB
Mats Fromme, vd Sagogränd AB, 0707-97 97 97, mats.fromme@sagogrand.se.