Bonnier Carlsen, 2020-11-20

Foto: Stefan Tell

Barnkonventionens dag

Idag är det Barnkonventionens dag! Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför den 20 november som den stora barndagen eller internationella barndagen. Det är dessutom snart ett år sedan Barnkonventionen blev lag i Sverige. Med anledning av detta skrev Matilda Westerman och Jason Timbuktu Diakité Du har rätt – en personlig handbok om barnkonventionen och de rättigheter alla under 18 år har.

Hur fick ni idén till boken?

– Jag har nästan jämt funderat på det här med barns rättigheter, inflytande och hur det går att skapa engagemang och hopp hos unga för att de ska känna att de kan vara med och påverka samhället. Så idén har legat i mitt bakhuvud ett bra tag. Sen träffades Jason och jag sommaren 2019 och då var det som att idén hoppade fram från bakhuvudet och fick konturer, säger Matilda.

Vad är barnkonventionen för er?

– Barnkonventionen har, likt FNs deklarationer i övrigt, varit ganska abstrakt i mitt liv. Jag vet att dessa dokument finns, men de relateras sällan till mitt vardagliga liv. Just därför har det varit en nyttig påminnelse att skriva om Barnkonventionen, det gör den verkligare. Och att den blivit svensk lag i år är ett stort steg i att etablera Barnkonventionen i praktiken, säger Jason.

– Jag har alltid varit engagerad, ända sen jag var 7 år. Så för mig är Barnkonventionen en superviktig hävstång för att få vuxna att förstå att barns röster ska räknas och att de har en massa rättigheter som vuxna tenderar att glömma bort. Därför känns det extra kul och viktigt att skriva en bok om just detta, säger Matilda.

Varför är en bok om barnkonventionen extra viktig just nu?

– Just för att den har blivit lag och att vi förmodar att våra läsare kanske inte känner till att konventionen finns, vad den innehåller och hur den relaterar till just dom.

Vad vill ni att läsarna ska få med sig efter att ha läst boken

– Hopp, en känsla av att det är möjligt att förändra – både samhället men också sitt eget liv. Vi vill att barn och unga ska förstå mer om vad de olika rättigheterna faktiskt innebär för dem konkret i deras liv och att de ska förstå att det faktiskt är möjligt att skapa förändring. Att barnkonventionen är ett verktyg och skydd som de kan luta sig mot i så många olika situationer. Samt att de blir medvetna om att barn har rättigheter som vuxna måste följa.

De färgsprakande illustrationerna är skapade av Andrea Pippins.

Till boken finns en kostnadsfri lärarhandledning av Linda Engvall

Se samtalet med Jason och Matilda från Bonnierförlagen Läras webbseminarium