Bonnier Carlsen, 2022-10-29

Foto: Patrik Lundin

Elisefreds förskola i Skurup tilldelas Pelle Svanslös Våga vara snäll-stipendium

I samband med författaren Gösta Knutssons födelsedag har hela Sveriges favoritkatt tillkännagett året stipendiat. Elisefreds förskola i Skurup och avdelningen Stora Stormvinden belönas med årets Våga Vara snäll-stipendium med motiveringen att  man visat hur Pelles värderingar är en naturlig del i undervisningen och bidragit till allas lika värde. Förskolan tilldelas förutom äran en prissumma på 48 300 kronor.

Juryns motivering:

Årets stipendiat har tagit oss med storm genom sitt fördömligt uppfinningsrika och konsekventa värdegrunds- och språkutvecklande arbete under läsåret 2021/2022! Angelägna frågeställningar om empati och allas lika värde har utforskats på ett både lustfyllt och konkret sätt – genom medvetet valda lekar, dramatiseringar och språkövningar. Boken om Pelle och mottot Våga vara snäll har varit en utgångspunkt för det ambitiösa pedagogiska arbetet. Vår förhoppning är att stipendiet kommer att ge ytterligare förutsättningar och inspiration att fortsätta och utveckla arbetet in i framtiden. Varmt grattis alla barn och pedagoger på Stora stormvinden, Elisefreds förskola!

Marina Larsson, lärare:

– Vi arbetar ofta utifrån böcker och det kan hålla i sig varierande länge beroende på barnens intresse. Med Pelle så kändes det naturligt för oss alla att fortsätta och när vi fick vetskap om stipendiet kändes det som ett perfekt upplägg för vårt värdegrundsarbete. Då kändes det sporrande att fortsätta hela läsåret och att till slut få stipendiet känns fantastiskt.

Arbetet med Pelle har skett tillsammans med kollegorna Jenny Bendroth, förskolelärare och barnskötaren Emma Kjörning.

– Det finns så många sätt att använda Pelle och vi har sett att barnen tillsammans skapat ett förhållningssätt för att få leken att utvecklas på olika sätt. Måns har till exempel blivit snäll också.

Barnen fick en resväska med rekvisita för att kunna dramatisera och bearbeta själva. Pelle är också maskot i form av ett gosedjur på avdelningen. En dag åkte han på semester och lämnade ett brev. Varje vecka kom också ett vykort från olika platser i världen. Han mötte Sveriges minoritetsgrupper och besökte de länder som är representerade på avdelningen och berättade om sina äventyr och kulturen där.

Vad pengarna ska gå till är ännu inte bestämt. Tankar finns om att köpa in fler böcker och bjuda barn och vårdnadshavare på en rolig aktivitet.