Bonnier Carlsen, 2021-02-20

Fira Internationella modersmålsdagen

Den 21 februari är det Modersmålsdagen. Dagen instiftades av UNESCO 1999 för att främja språklig mångfald och för att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Dagen firas världen över med en rad olika aktiviteter.

Medvetenheten om språkets viktiga roll för utveckling, kulturell mångfald och dialog mellan kulturer har ökat. Även också den betydelse språket har för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv.

I Sverige är arabiska det näst största modersmålet och talas av runt 500 000 personer. Många av dem är barn och unga. Fenix förlag vill ge fler möjlighet att läsa böcker på modersmålet och ger ut översättningar av välkända barn- och ungdomsböcker på arabiska och somaliska.

Två populära bokserier som översatts är:

  • Jens Lapidus Dillstaligan – fartfylld och rolig läsning för lågstadieåldern av spänningsmästaren Jens Lapidus
  • Katarina Genar Mystiska skolan – rysmysiga och lagom läskiga böcker för nybörjarläsare

Tips!

Både Läromedia och BTJ erbjuder fina priser under februari för att uppmärksamma böcker på andra språk än svenska.

Missa inte Maryam och mormormålet

En varm kapitelbok om Maryam kommer till Sverige med sina föräldrar och sin storebror precis när höstterminen ska börja. Om att komma till ett land där det talas ett helt annat språk.