Bonnier Carlsen, 2021-10-12

Foto: Lars Jansson

Haganässkolan i Åstorp tilldelas Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium 2021

Haganässkolan i Åstorp, Skåne belönas med årets Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendium. Som många vet är det Sveriges kanske finaste stipendium – lika fint som strömming, som Pelle själv skulle sagt. Under tre års tid har Pelle Svanslös funnits med i lärandet och bidragit till barnens förståelse för allas lika värde.

Motiveringen:

Stipendiaten har utifrån Pelles arbetsmaterial, värdegrund och mottot ”Våga Vara Snäll” på ett imponerande och konsekvent sätt arbetat med att stärka sina elevers medmänsklighet, empati, civilkurage och inte minst snällhet. Det mycket genomtänkta pedagogiska arbetet har lett till att hundratals av skolans barn under de senaste tre åren har fått en tydligare förståelse för allas lika värde och en starkare vi-känsla och dessutom bidragit till ett tydligare gemensamt värdegrundstänk bland pedagogerna. Stipendiet kommer ge ytterligare förutsättningar för att fortsätta och utveckla arbetet in i framtiden. 2021 års Pelle Svanslös Våga Vara Snällstipendium tilldelas genom läraren Ida Prisell, Haganässkolan i Åstorp!

Foto: Lars Jansson.

Ida Prisell, läraren som tog emot stipendet:

– Vi känner ren och skär tacksamhet, det här betyder mycket för både lärare och elever.

Haganässkolan är ett segregerat skolområde i Åstorp kommun där 90 procent av skolans elever har ett annat modersmål än svenska och det talas 30 olika språk på skolan. Ida är utsedd förstelärare med fokus på det språkutvecklande arbetssättet och var den som ansökte om stipendiet. – Pelle Svanslös har betytt väldigt mycket för oss och barnen genom hans fina värdegrunder. Tack vare mötet med Pelle så blir det en bra port in i det svenska språket. I min årskurs 2 talas det till exempel 14 olika modersmål och det medföra vissa utmaningar eftersom olika kulturer har olika synsätt på saker. Nu är många av dem både födda och uppväxta i Sverige men behöver ändå integreras i det svenska samhället.