Bonnier Carlsen, 2024-06-24

Läskraft – fortbildning för lärare och bibliotekarier

I Bonnier Carlsens lärar- och bibliotekariefortbildning med läsning som tema kan du som är bibliotekarie, skolbibliotekarie, lärare i grundskolan eller gymnasiet ta del av lösningar, inspiration och verktyg för att främja läsandet! Vi vill med den här programserien för lärare och bibliotekarier skapa ett rum där vi fokuserar på läsning i olika former.

Fortbildningen är gratis och modereras av Elin Ek, författare och programledare.

Programmen är runt 60 minuter långa.

Läskraft #1

Medverkande:

Martin Widmark, Jeff Kinney (Dagbok för alla mina fans), Kristina Ohlsson och Andreas Palmaer. I expertpanelen sitter Martin Widmark, Marlen Eskander (verksamhetschef för Läsfrämjarinstitutet, Södertälje), Anna Källgren (lärare för klass 4A på Hallenskolan som vann Den stora läsutmaningen 2022), och Melody Farshin (författare, ståuppkomiker och debattör).

Läskraft #2

I detta avsnitt sätter vi skolbibliotekariens viktiga roll som läsfrämjare i centrum.

Medverkande:

Ida Ross skolbibliotekarie , Liselott Drejstam skolbibliotekarie, Beppe Singer, författare, Ulrika Centerwall, forskare vid Högskolan i Borås, Josefine Sundström, författare och programledare, Anna Ehring, författare och biblioteksspion, och Gustav Fridolin, f.d. Utbildningsminister och utredare av den nationella biblioteksstrategin 2021.

I expertpanelen: Sofia Bergström (produktägare för skolbibliotekstjänster hos BTJ), Eric Haraldsson (skolbibliotekarie på Ringsbergskolan) och Ulrika Centerwall (skolbiblioteksforskare på Bibliotekshögskolan).