Bonnier Carlsen, 2019-11-27

Foto: Alexander Mahmoud

Mattias Fyrenius ny förlagschef på Bonnier Carlsen

Bonnierförlagen har utsett Mattias Fyrenius som tillförordnad förlagschef på Bonnier Carlsen. Mattias har tidigare varit VD på Nobel Media AB, och har ett förflutet på Schibsted, TV4 och KF Media där han innehaft olika chefsroller framför allt med ett digitalt fokus. Under hösten har Mattias, som ingår i Bonnierförlagens styrelse, arbetat med flera tillväxtprojekt inom förlagshuset.

Mattias efterträder Jonas Byström. Förändringarna är ett led i Bonnierförlagens långsiktiga satsning på att ytterligare stärka sin position som Sveriges ledande förlagshus.

Mattias Fyrenius

– Jag har sedan en tid både engagerat mig i och oroat mig för utvecklingen att barn och ungdomar läser allt mindre. Att nu få chansen att tillsammans med alla medarbetare på Sveriges största förlag för barn & ungdomsböcker jobba med att se hur vi kan bli ännu bättre på att möta våra unga läsare och lyssnare i olika former känns fantastiskt roligt.

Sara Börsvik

– Detta ser jag som bästa tänkbara lösning. Med Mattias som tf förlagschef på Bonnier Carlsen får vi en rutinerad och framgångsrik ledare med stor erfarenhet från närliggande branscher. Jag är övertygad att Mattias tillsammans med Eva Dahlin, litterär chef på Bonnier Carlsen, kommer leda och utveckla förlaget på ett spännande sätt framöver för såväl läsare, medarbetare som våra författare och illustratörer.

– Samtidigt innebär det här att Jonas Byström fullt ut kan fokusera på de för Bonnierförlagen så viktiga tillväxtsatsningarna Bonnierförlagen Lära, Fenix och den nyligen kommunicerade satsningen på lättläst utgivning. Jonas har sedan 2012 varit en viktig del i Bonnier Carlsens framgångar. Bonnierförlagen har idag en väldigt stark position på den svenska barnboksmarknaden som vi i och med detta vill stärka ytterligare.

För ytterligare information

Mattias Fyrenius, tillträdande förlagschef Bonnier Carlsen, +46 73 34 018 47, mattias.fyrenius@gmail.com

Sara Börsvik, COO/tillträdande VD Bonnierförlagen, +46 72 57 136 57,  Sara.Borsvik@bonnierforlagen.se

Katarina Arborelius, Chef Företagskommunikation, +46 696 66 90, katarina.arborelius@bonnierforlagen.se