Bonnier Carlsen, 2021-11-02

Mumindalens alfabet stödjer utsatta kvinnor och barn

Mumindalens alfabet ingår i ett välgörenhetsarbete. För varje bokköp på bokus.se skänker Bonnier Carlsen och Moomin Characters 5 kronor till Oxfams arbete för att förbättra utsatta kvinnor och barns levnadsvillkor.

Ulrika Caperius, ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete:

– Att kunna läsa är viktigt för att kunna vara en del av det demokratiska samhället, och på Bonnierförlagen strävar vi alltid efter att alla ska upptäcka lusten i att läsa. Böcker ger oss inspiration, mod och glädje, de utvecklar oss och ger oss andra perspektiv på världen runt oss, och är något som varje barn har rätt till.

Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige:

– Vi är mycket glada över samarbetet med Bonnier Carlsen och Moomin Characters som bidrar till att stötta kvinnor och barn till bättre levnadsvillkor. Läskunnighet och utbildning är två viktiga faktorer för att människor ska kunna skapa sig en röst och själva ta sig ur fattigdom. I och med samarbetet med Bonnier Carlsen och Moomin Characters lyfts nu den frågan.

Mumindalens alfabet

I Mumindalens alfabet får vi en introduktion till alfabetet och en rundvandring i den magiska Mumindalen. Barnboksförfattaren och poeten Annika Sandelin har skrivit en dikt på rim för varje bokstav. De tar oss på ett språkligt äventyr där läsaren får vända, vrida och känna på hur bokstäverna i vårt alfabet kan användas. Illustrationerna är hämtade ur Tove Janssons originalverk om Mumintrollet och hans familj.

Arbete för kvinnor och barn

En viktig del i Oxfams arbete för att bekämpa och utrota fattigdom är att stötta kvinnor. Fortfarande nekas kvinnor världen över grundläggande rättigheter som utbildning, rättvis lön och anständiga arbetsförhållanden. Samtidigt är de ofta ensamma om ansvaret att försörja sina barn.