Bonnier Carlsen, 2020-10-05

Rädda Barnen och Bonnier Carlsen: Idag släpper vi årets viktigaste barnböcker

Idag den 5 oktober, lanserar Rädda Barnen och Bonnier Carlsen två barnböcker om kroppsintegritet. Syftet är att lära barn om kroppens värde, och om att säga nej till kroppskontakt som känns fel. Allt inom ramen för Rädda Barnens vägledning ”Stopp! Min kropp!”

Stopp! Min kropp! är ett rikskänt begrepp, både bland barn och vuxna, som tagits fram av Rädda Barnen. Syftet är att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, och att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen om något obehagligt händer.

Det finns ett stort skuggtal kring övergrepp. Många barn som varit utsatta är tysta och vet inte vem de ska prata med och hur.

Barn som varit med om våld och övergrepp dröjer ofta med att berätta. Ofta är deras förklaring ”Jag visste inte vad jag skulle säga”, förklarar Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen, som också har varit med och tagit fram böckerna.

Men när vuxna vågar prata med barn om dessa ämnen, stärks barnen och de får kunskap om att det alltid är okej att vända sig till en vuxen och berätta om dåliga hemligheter.

Man vill såklart skydda barn mot allt. Men det går inte. Men vi kan hjälpa barnen att hitta ord, språk och mod att våga berätta,” fortsätter Hanna Thermaenius.

Med böckerna som lanseras idag, fortsätter Rädda Barnen sitt arbete med att tidigt hjälpa barn som riskerar att bli utsatta för övergrepp. Samtidigt vill organisationen underlätta för barn som trots allt utsatts, att kunna berätta. Det handlar också om att berätta för barn vad de får och inte får göra mot varandra.

Eva Dahlin, ansvarig förläggare Bonnier Carlsen:

Vi är otroligt glada och stolta över att samarbeta med Rädda barnen kring en sådan viktig och ständigt aktuell fråga. Det känns extra värdefullt att vi tillsammans skapat två böcker som riktar sig direkt till barnen och som kommer att underlätta för samtal och insikter om hur viktigt det är vara medveten om kroppens värde och att våga säga ”Stopp! Min kropp!”.

Det är två böcker som lanseras inom ramen för samarbetet mellan Rädda Barnen och Bonnier Carlsen.

Lilla boken om Stopp! Min kropp!

Lilla. boken om Stopp! Min Kropp! riktar sig till de små barnen, 3–5 år, och är skriven av Åsa Karsin. Med hjälp av korta, tydliga texter, samt uttrycksfulla illustrationer, guidar boken läsaren genom olika situationer som kan uppkomma kring kroppsintegritet. Det kan vara situationer som uppkommer både i hemmet och på förskolan, och parallellt med vägledningen ställs frågor som: Hur känns det att bli killad fast man inte vill? Kanske skrattar man ändå fast det inte är roligt? Hur säger man stopp när man inte vill kramas? Och hur känns det om någon vill leka en lek eller göra något som inte känns okej?

I dessa situationer är det viktigt att lära sig att säga: Stopp! Min kropp! och det är just det som är syftet med boken. Lilla boken innehåller även avsnitt för vuxna, som ger stöd kring hur de kan fortsätta prata med barn om kroppen, gränser och hemligheter.

Stopp! Min kropp! En kul och viktig bok om kroppen, känslor och hemligheter

Stopp! Man Kropp! riktar sig till barn i lågstadiet, 6–9 år, och är skriven av Henrik Backberg och Hanna Thermaenius. Boken består av fem lättlästa berättelser på fem fristående teman, med illustrationer av Maria Borgelöv. Varje berättelse lyfts upp av faktatexter, frågor och uppdrag där barn och vuxna tillsammans kan interagera med bokens budskap. Boken kan läsas från pärm till pärm, eller som en uppslagsbok att återkomma till.

För mer information om Stopp! Min kropp!

Vill du veta mer om begreppet Stopp! Min kropp! eller diskutera begreppet med barn i din närhet? Här finns stödmaterial, diskussionsfrågor och lärarmaterial.

För övrig information, kontakta:

Anne Thorngren, pressekreterare Rädda Barnen • anne.thorngren@rb.se • 0723-57 67 56 • www.raddabarnen.se

Jenny Helldahl, pressansvarig/projektledare Bonnier Carlsen • jenny.helldahl@bonnierforlagen.se • 076-526 09 80