Bonnier Carlsen, 2021-09-09

Foto: Maria Annas

Stina Wirsén ger ut bilderbok om försummelse tillsammans med Rädda Barnen

Var är Sigges hemma? av Stina Wirsén ges ut i samarbete med Rädda Barnen och berör det som kallas försummelse eller omsorgssvikt, två begrepp som innefattar allt från att sakna varma vantar om vintern till att bli lämnad ensam utan känslomässig omsorg. Barn som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda är i högre grad än andra barn även utsatta för våld och sexuella övergrepp.

Boken handlar om Sigge som inte kan bo kvar hemma hos sin mamma för att hon mår dåligt. I stället får han flytta till ett familjehem. Där finns vuxna som orkar vara vuxna, som tröstar och läser läxor och nattar.

Var är Sigges hemma? är tänkt att hjälpa barn, pedagoger och andra vuxna att sätta ord på sådant som är svårt att prata om, ge drabbade barn tröst och en känsla av att inte vara ensamma i sin situation, men också att väcka förståelse hos dem som lever under trygga familjeförhållanden.

Hanna Weyler Müller, barnpsykolog på Rädda Barnen och medskapare:

– Det är vanligt att barn som är med om sociala problem dröjer med att berätta. Ofta är deras förklaring  att de inte visste vad de skulle säga. Den här boken är tänkt att underlätta att hitta språket och modet att berätta.

Stina Wirsén:

– Barns utsatthet är ett ämne jag återkommer till. Samarbetet med psykologerna på Rädda Barnen har givit mig ny kunskap och en fördjupad insikt om vikten av vuxna som tar ansvar. Samhället måste stå stadigt, när de närmsta vuxna sviker ett barn. Jag hoppas att vår bok ska vara en påminnelse om att livet kan vara hårt. Barn har en fantastisk förmåga att läka och växa vidare, men vi vuxna måste finnas där.

Boken avslutas med ett samtalsstöd och information för barn och vuxna som vill veta mer om försummelse. Ett separat material som främst riktar sig till professionella finns också för nedladdning via Rädda Barnens webb.

Utgivningsdag är den 14 september.

Här finns bokomslag och författarfoto.

För mer information, kontakta:

Jenny Helldahl, jenny.helldahl@bonnierforlagen.se, 076-526 09 80

Anne Thorngren, Rädda Barnen, anne.thorngren@rb.se, 072-357 67 56