Bonnier Carlsen, 2021-11-25

Foto: Maria Annas

Stina Wirsén på Unga Dramaten

Stina Wirséns texter ingår i Unga Dramatens nya satsning med en serie samtal där barn, unga och konst står i centrum.

Det första samtalet ”Var är mitt hemma” handlar om att ofrivilligt ryckas upp från sitt hem. Samtalet följer upp en läsning av monologer som Stina Wirsén skrivit i nära samarbete med psykologer från Rädda barnens Centrum för stöd och behandling.

Samtalet "Var är mitt hemma?" äger rum den 8 december på Lejonkulan, Dramaten i Stockholm. Skådespelare från Dramatens ensemble medverkar samt psykologerna Hanna Weyler Müller och Hanna Thermaenius från Rädda Barnen.

Om senaste boken

Stinas Wirséns senaste bok Var är Sigges hemma? är ett samarbete med Rädda Barnen och berör det som kallas försummelse eller omsorgssvikt, två begrepp som innefattar allt från att sakna varma vantar om vintern till att bli lämnad ensam utan känslomässig omsorg. Barn som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda är i högre grad än andra barn även utsatta för våld och sexuella övergrepp.

Boken handlar om Sigge som inte kan bo kvar hemma hos sin mamma för att hon mår dåligt. I stället får han flytta till ett familjehem. Där finns vuxna som orkar vara vuxna, som tröstar och läser läxor och nattar.

Var är Sigges hemma? är tänkt att hjälpa barn, pedagoger och andra vuxna att sätta ord på sådant som är svårt att prata om, ge drabbade barn tröst och en känsla av att inte vara ensamma i sin situation, men också att väcka förståelse hos dem som lever under trygga familjeförhållanden.

Om Stina Wirsén

Stina Wirsén är författare, konstnär och illustratör som skrivit och illustrerat många barnböcker. Hon har tilldelats utmärkelser som Expressens Heffaklump för barnlitteratur, Elsa Beskow-plaketten, och Nordiska Tecknares pris. Hon har tidigare skrivit för Dramaten, då tillsammans med Sara Riedel skrivit barnmusikal Får jag vara med?. Den hade premiär våren 2020 och sätts upp igen med nypremiär 1 april 2022.