Bonnier Carlsen, 2017-11-13

Foto: Stefan Tell

Stina Wirséns Liten ges ut i samarbete med Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen

Stina Wirséns Liten ska få barn förstå sina rättigheter och hjälpa dem att våga berätta

Utgångspunkten när Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen ger ut Stina Wirséns bok Liten är att barn ska känna till sina rättigheter och våga berätta när de utsätts för våld eller övergrepp. Uppdraget kom från regeringen och Liten kommer också att översättas till engelska. Målet är att den tillsammans med ett handledningsmaterial – Liten och trygg – ska spridas till så många barn som möjligt.

– Sverige ska vara världens bästa land för barn att växa upp i. I det ingår att alla barn ska vara trygga från våld, kränkningar och övergrepp. Förebyggande arbete för att förhindra mäns våld mot kvinnor måste påbörjas tidigt och nå unga och andra utsatta grupper. Det betyder också att barn själva ska ha kunskap om sina rättigheter. På så sätt kan vi se till att fler barn vågar säga ifrån, och berätta för vuxna i sin närhet när och om de utsätts för brott, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Läs mer om projektet.