En bok blir till

Arbetet på förlaget

En bok blir till

Berättelser kan komma till oss på flera sätt och bokens tillkomst kan skilja sig åt en del. Etablerade författare och illustratörer vänder sig direkt till sin förläggare eller projektledare. Nya berättare hittar oss kanske via personliga kontakter, av en slump på stan eller får en direkt fråga från oss. Genom hela vårt arbete med böcker och berättelser är det otroligt viktigt för oss att våra upphovspersoner känner en trygghet i att vi genom professionalitet och engagemang arbetar med att utveckla deras idé på bästa möjliga sätt. En självklarhet på Bonnier Carlsen är ett levande intresse för barn och ungdomars verklighet och litteratur!

En bok blir till
Manushantering och utgivningsbeslut

Så hanterar vi ditt manus

Ett manuskript som skickats till oss via vårt manussystem läses av en av förlagets två manusgrupper, en för manus för barn upp till nio år, och en för manus för äldre barn och ungdomar upp till 18 år. Dessa manusgrupper, som består av såväl förläggare som projektledare/redaktörer, går regelbundet igenom alla så kallade obeställda manus.

Om ett manus väcker intresse tar en förläggare eller projektledare kontakt med författaren och den eventuella illustratören för att diskutera utgivning. Samtidigt diskuteras manuset på ett av våra veckovisa utgivningsmöten, där förläggare tillsammans med marknadsansvarig, pr- och informationsansvarig och redaktionschef tar beslut om att anta och ge ut manus.

När ett manuskript är antaget skriver vi kontrakt som innebär att upphovspersonen tillåter att förlaget publicerar verket. Det finns för tillfället inga kollektiva standardavtal mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund. Bonnier Carlsen använder idag kontrakt som tagits fram gemensamt för alla förlag inom Bonnierförlagen.

Så hanterar vi ditt manus
Utgivningsprocessen

Från manus till färdig bok

Hur lång tid arbetet tar, från manus till färdig bok, varierar stort. För skönlitterära böcker sker arbetet vanligtvis mellan sex och nio månader före utgivningsdag. Trycktiden är ungefär fem veckor. Boken ska finnas i lager senast två veckor före utgivningsdag. För en fyrfärgsillustrerad bok kan det faktiska arbetet ske så tidigt som ett år före utgivningsdag. Trycktiden varierar mellan fem och sexton veckor. Redaktören och formgivaren ser tillatt din bok blir ombruten och att det blir ett kvalitetssäkrat och tryckfärdigt original.

Från manus till färdig bok