Stopp! Min kropp!

Bonnier Carlsen i samarbete med Rädda barn – material

Syftet är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.