Bonnier Carlsen, 2021-06-04

Foto: Ulla Montan

Annika Thor tilldelas författarstipendium

Annika Thor är en av de sex författare som 2021 belönas av Martha Sandwall-Bergströms Författarfond. Mottagaren tilldelas ett stipendium på 89 000 kronor.

Annika Thor, född 1950, är uppväxt i Göteborg och utbildad vid Göteborgs universitet, Bibliotekshögskolan i Borås och Dramatiska institutet i Stockholm. Hon debuterade som prosaförfattare 1996 med ungdomsromanen En ö i havet, och har gett ut ett tjugotal böcker för barn, ungdomar och vuxna. Under hösten 2020 utkom Annika Thors senaste bok Odysseus pojke. Annika Thors böcker är översatta till 18 språk

Om Martha Sandwall-Bergströms stipendiefond

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta författare och forskare på barn- och ungdomslitteratur. I styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har Sveriges Författarförbund företrätts av författaren Alex Haridi, Samfundet De Nio av Boel Westin och Svenska barnboksinstitutet av Åsa Warnqvist. Frågor besvaras av Svenska barnboksinstitutet.

Om Odysseus pojke

Telemakos, Odysseus son, har inte många jämnåriga vänner på Ithaka. Han tänker mycket på sin pappa som han aldrig hann lära känna. Odysseus drog ut i krig, långt borta i Troja, och har inte kommit tillbaka till ön. Telemakos älskar att fantisera om att hans pappa ska komma hem. Men åren går. Snart är Telemakos en ung man och måste själv ta ansvar för sin egen och sitt lands framtid. Ska han gå i sin pappas fotspår? Eller finns det ett annat sätt att växa upp till man?

I Odysseus pojke skriver Annika Thor om teman som är både tidlösa och skrämmande aktuella. Det är en högklassig allåldersroman som rymmer både en lyhörd uppväxtskildring och en spännande äventyrsberättelse, byggd på den grekiska mytologin, om Odysseus vindlande resor på havet efter kriget i Troja.

Läs en intervju med Annika Thor.