Bonnier Carlsen, 2022-10-20

Idag firar vi Vänskapsdagen

Vad vore livet utan vänskap? Tråkigt, trist, och händelselöst troligtvis. Det är livsviktigt för oss människor att känna oss sedda, bekräftade och att få ge uppmärksamhet och kärlek till andra. Att odla vänskap kan ta tid och ibland gå snabbt. Forskning visar att goda relationer ger oss ett ökat välbefinnande och reducerar stress. De gör helt enkelt att vi mår bättre, blir gladare och lever längre. 

Den 20 oktober är det Vänskapsdagen, en dag initierad av organisationen Friends och Alfons, då vänskapen firas i förskolan. Vi på Bonnier Carlsen vill så klart vara med och fira och bjuder på undervisningsmaterial, boklistor och länkar.

Glad vänskapsdag den 20 oktober!

Musse & Helium 

Böckerna om Musse och Helium passar utmärkt att ha som grund och utgångspunkt i värdegrundsarbete. Övningar och uppgifter kring värdegrundsarbete hittar du i lärarhandledningarna till bland annat den första och andra boken om Musse och HeliumMysteriet med hålet i väggen och Jakten på guldosten. 

Där tränas vi-känsla, gruppkänsla, samarbete, empati och trygghet, stärker elevernas självkänsla och självförtroende och är till hjälp i arbetet mot utanförskap och mobbing. Tänk på att det viktiga i samarbetsövningar inte är vad den enskilde individen gör eller säger, det är samarbetet i gruppen som ska stå i fokus.

Välkommen till Musse & Heliums magiska värld

Tio böcker om vänskap

Att läsa en riktigt bra bok är som att få en vän för livet. Men tänk när en god bok också skildrar en fin vänskap? Då blir det om möjligt ännu bättre. Här är tio böcker som visar vänskap som läsaren både kan känna igen sig i och lära sig av.

Till tipslistan

Vad är en bra vän?

Vad är en bra vän enligt dig? I den här övningen får eleverna fundera över vad de tycker är de viktigaste egenskaperna för en bra vän. Låt dem även tänka på och skriva ner en situation då de gjorde något snällt mot någon annan och hur det kändes. Sätt upp lapparna i klassrummet som en påminnelse för eleverna.

Ladda ner övningen

Friends

Alfons och organisationen Friends, som arbetar för nolltolerans mot mobbning, är initiativtagare till Vänskapsdagen. På Friends webbplats finns kostnadsfritt handlednings- och festmaterial med olika roliga förslag på hur du kan arbeta med och fira vänskap tillsammans med barn i förskoleåldern.

Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendiet!

Pelle Svanslös är så mycket mer än bara en lustig bokkaraktär. Ända sedan debuten 1939 har hans grundvärderingar om alla människors lika värde varit en genomgående röd tråd i Gösta Knutssons berättelser om honom och hans kompisar. 2014 instiftades stipendiet Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendiet, och delas ut till personer, grupper eller organisationer som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns förståelse för allas lika värde.

Läs mer om stipendiet