Vad händer i hjärnan när ett barn lär sig läsa?

Vad säger forskningen om att lära sig läsa – hur går det egentligen till? Här är en kort sammanfattning av de viktigaste stegen som ett barn går igenom på vägen mot läsning. Och några tips om hur vuxna kan stötta på vägen.

Klicka här för att komma tillbaka till Lätt att läsa-sidan.

Kommunikation kommer först

Språkinlärningen har förstås redan kommit en bit på vägen redan innan det första steget mot läsning – så fort ett barn är ute i världen vill det kommunicera med omvärlden genom miner, gester och ljud. Samtidigt letar dess hjärna efter mönster i språket som talas runtomkring. På så vis finns en förståelse för hur språket fungerar och ett ordförråd på plats redan innan barnet börjar läsa.

Nivå 1: Pseudoläsning

Redan när barn är små börjar de med ”pseudoläsning”: de lär sig koppla ihop symboler med innebörd. Nu känner de igen skyltar och logotyper i sin omvärld – kanske en skylt vid vägen mot närmsta hamburgerrestaurang, eller ett snyggt bilmärke?

Nivå 2: Det logografisk-visuella stadiet

På nästa nivå börjar barnen känna igen bokstäver och ord, men de kopplar ännu inte ihop bokstäverna och orden med ljud utan det är fortfarande i form av symboler. Det börjar ofta med att de känner igen första bokstaven i, eller formen av, sitt eget namn. På denna nivå kan det vara bra att titta på bokstäverna, och börja försöka koppla ljud till dem. Varför inte genom att skriva ut den fina Bokstavsaffischen med Axel och Omar?

Nivå 3: Det alfabetisk-fonemiska stadiet

När barn förstår hur ljud hänger ihop med bokstäver och grupper av bokstäver (den alfabetiska principen), som sedan kan sättas ihop till ord, är de på nästa nivå i sin språkutveckling. De har ”knäckt läskoden”! Barnet kan nu stava sig igenom ord och enklare meningar, genom att läsa ljuden som orden består av. Nu är det dags att börja klättra i lästrappan!

Nivå 4: Ortografisk-morfemisk läsning

Genom att öva och följa stegen i lästrappan når barnet snart till den sista nivån i sin lästräning. Här blir läsningen extra kul! Nu börjar nämligen hjärnan känna igen ordbilder och delar av ord – avkodningen börjar ske automatiskt. Barnet behöver inte längre tänka på hur läsningen går till, utan kan sjunka in i bokens värld.

Livslång läsning

När barnet når till den ortografisk-morfemiska nivån är det viktigt för både barn och vuxna att fortsätta läsa hemma – att högläsa ihop och prata om vad man läser. Ett barn som fortsätter läsa får det inte bara lättare i skolan, och en chans att nå upp till det kritiska ordförrådet på 50 000 ord som enligt forskningen behövs för att klara sig som samhällsmedborgare. När du ger ditt barn läsning har du också gett det livslång tillgång till aktuell fakta, skärmfri underhållning och en global kulturskatt av storslagna berättelser. Och det är inte så illa.

10 tips för att göra lästräningen roligare hittar du här.