Maria Strutz

Leg. Logoped Maria Strutz (1988) är född i Stockholm och bosatt i Nyköping. Maria har en bakgrund inom barnomsorgen och arbetade efter examen år 2015 som logoped i grundskolan. Sedan år 2017 arbetar hon inom elevhälsan på särskolan. Maria undervisar vid sidan av sitt arbete på logopedprogrammet vid Uppsala Universitet. År 2022 debuterar hon med boken "Småspråkarna: Språkutvecklande lekar & läsning för barn 0-3 år" som hon har skrivit tillsammans med Andrea Wallenberg.

Utgivning

Maria Strutz Foto: Marie Linderholm

Maria Strutz

Leg. Logoped Maria Strutz (1988) är född i Stockholm och bosatt i Nyköping. Maria har en bakgrund inom barnomsorgen och arbetade efter examen år 2015 som logoped i grundskolan. Sedan år 2017 arbetar hon inom elevhälsan på särskolan. Maria undervisar vid sidan av sitt arbete på logopedprogrammet vid Uppsala Universitet. År 2022 debuterar hon med boken "Småspråkarna: Språkutvecklande lekar & läsning för barn 0-3 år" som hon har skrivit tillsammans med Andrea Wallenberg.

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och illustratörer