Maria Nilsson Thore

Illustratör

Maria Nilsson Thore är född 1975 i Täby utanför Stockholm. Bosatt i Norrby, Haninge tillsammans med man och tre barn.Maria Nilsson Thore är utbildad på Konstfack (Grafisk design & illustration) i Stockholm. Ända sedan den avslutade utbildningen år 2000 har hon frilansat som illustratör. Idag är hon verksam som illustratör och författare. Hennes stora produktion omfattar allt ifrån omslagsdesign och illustrationer i läroböcker till antologibidrag, illustrerade böcker och bilderböcker.

Bilderna Maria Nilsson Thore skapar tar alltid barn på allvar och hon gör gärna böcker där illustrationerna får ta stor plats. Hon växlar mellan att illustrera sina egna texter och andra författares, och uppskattar variationen som uppstår mellan att förhålla sig till de mer utstakade ramarna som andras texter erbjuder, kontra att själv vara den som står för både text och bild.

Maria Nilsson Thores bilder är ofta fyllda av detaljer och de sköna mönstrade tygerna och kläderna har blivit något av hennes signum.

Maria Nilsson Thore har fått flera utmärkelser. Så var Maria dubbelt Augustnominerad 2011, för ”Petras prick” där hon står för både text och bild och för ”Konstiga djur” tillsammans med Lotta Olsson. 2011 tilldelades de Barnboksplaketten ”Din bok-vårt val”, som är ett litterärt pris som delas ut av Svenska bokhandelsmedhjälparföreningen (BMF).

Knorr och Koko

Dim

Övrig utgivning

Alla tre

Myrsloksbok

Anton och spökena

Measle Stubbs

Maria Nilsson Thore Foto: Stefan Tell

Maria Nilsson Thore

Illustratör

Maria Nilsson Thore är född 1975 i Täby utanför Stockholm. Bosatt i Norrby, Haninge tillsammans med man och tre barn.Maria Nilsson Thore är utbildad på Konstfack (Grafisk design & illustration) i Stockholm. Ända sedan den avslutade utbildningen år 2000 har hon frilansat som illustratör. Idag är hon verksam som illustratör och författare. Hennes stora produktion omfattar allt ifrån omslagsdesign och illustrationer i läroböcker till antologibidrag, illustrerade böcker och bilderböcker.

Bilderna Maria Nilsson Thore skapar tar alltid barn på allvar och hon gör gärna böcker där illustrationerna får ta stor plats. Hon växlar mellan att illustrera sina egna texter och andra författares, och uppskattar variationen som uppstår mellan att förhålla sig till de mer utstakade ramarna som andras texter erbjuder, kontra att själv vara den som står för både text och bild.

Maria Nilsson Thores bilder är ofta fyllda av detaljer och de sköna mönstrade tygerna och kläderna har blivit något av hennes signum.

Maria Nilsson Thore har fått flera utmärkelser. Så var Maria dubbelt Augustnominerad 2011, för ”Petras prick” där hon står för både text och bild och för ”Konstiga djur” tillsammans med Lotta Olsson. 2011 tilldelades de Barnboksplaketten ”Din bok-vårt val”, som är ett litterärt pris som delas ut av Svenska bokhandelsmedhjälparföreningen (BMF).

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och illustratörer